Ördög-Pataka

Olvasási idő: 2 Perc Az ördög kárörömmel mondá, mikép mindazon kínokat nevetve fogja a lélek birhatásáért kiállani. Jól van, folytatá a pap a kalács nevében, végre pedig, mint tésztát égő kemenczébe vetettek. Erre az ördög elpirult volna, ha fekete orczája engedé vala. Megszégyelve magát, hogy az oláh pap rajta kikapott, mert a tűzbe jutni kedvet nem érzett. Eltünt, de ott hagyta a leánynak a tanuságot, hogy legfényesb ékszerért is könnyelmü igéretet ne tegyenek. A patakot, hol a sátor állt, most is Ördög-patakának nevezik.