Adatkezelési Tájékoztató

Általános rendelkezések

A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket az estimesek.com internetes oldalt kiadó és üzemeltető Szatmári Gábor e.v, a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, a felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki az estimesek.com weboldalt látogatja.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020.03.25

Kötelező tájékoztatás

Szerkesztőség elérhetősége:

e-mail: info@estimesek.com

Impresszum: estimesek.com/impresszum

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

Az estimesek.com oldal személyes adatokat nem tárol, azonban harmadik feles hirdetési és analitikai rendszereket használ, melyek sütiket (cookie) használnak a felhasználó anonim azonosítására.

A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

A szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását a Google Inc biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az alábbi oldalon található további információ.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookiekat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi honlapon érhető el.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja az online tartalomszolgáltatás.