Tücsök

Olvasási idő: 2 Perc Volt egyszer egy szegény kis suszter. Tücsöknek hívták, és annyi gyereke volt, mint a rosta fenekén a lyuk, még eggyel több is.

Ej, gondolta szegény feje, mit csinál ő ennyi gyerekkel, elmegy, elpusztítja magát!

Ahogy megy a suszter, mendegél hetedhét országon át, egy városba ér. Ott meg az van kiírva a várra, hogy egy tudóst hat véka aranyért felfogad a király.

No, gondolta, tudós még soha nem volt, de neki úgyis mindegy! Mondja a kapusnak, mi járatban volna, a királyhoz akar elszegődni.

– Szerencséd lesz, biztos fel is fogadnak, mert a királykisasszony gyémántköves aranygyűrűje elveszett. Ha kideríted, hol keressék, kíséretet is adnak a hat véka aranyhoz!

Vitte is egyből a király elé.

– Vigyázz, mit vállalsz! Ha a gyűrű mégsem lesz meg, nem vagy igazi tudós, a fejedet vétetem! – figyelmeztette a király a susztert.

– Felség, én a fejem nyugodtan kezedbe ajánlom, de amíg nem eszem, a gyűrű sem mutatkozik meg előttem!

– Rendben van – bólint a király. Bezárták egy nagy szobába, hogy enni hozzanak neki.

“Ej – gondolja -, megszámolom, hányféle itt az étel!”

Hozza is a levest a szobalány, ő meg rámondja:

– Egy!

Néz a szobalány, mert a gyűrűt hárman dugták el, és az egyik tényleg ő volt.

Szól a szakácsnénak.

– Majd én viszem a paprikást neki, hadd látom, tényleg tud-e a dologról – mondja a szakácsné.

Tücsök meg számol tovább:

– Kettő!

Megijed a szakácsné is:

– Szent isten, csakugyan tudja!

Küldik az inast a tésztával, s az is mit hall:

– Három!

Tényleg mindent tud, nagy tudós, de hát ők most mit tegyenek? Bementek a suszterhoz, és megvallották:

– Tudós uram, mi loptuk el a gyűrűt a kisasszonyunktól.

– Fő, hogy bevallottátok – mondta Tücsök. – Hozzátok most ide a gyűrűt, a többi az én dolgom!

Futottak, ahogy bírtak érte, ő meg egy kis darab kenyérbe gyúrta, és a morzsával együtt kiszórta az ablakon a pulykáknak. A pulykák közt volt egy öreg kan pulyka, lenyelte a gyűrűt kenyerestül. Ezzel rendben volt minden, a kis suszter tapsolt, hogy vigyék a király elé.

– Felséges atyám – azt mondja a királynak -, a gyűrűt a királykisasszony hagyta el séta közben, és egy kan pulyka nyelte le, annak a begyében keressék.

– Ha ez igaz – azt mondja a király -, a hat véka arannyal együtt katonákkal kísértetlek haza, de ha tévedtél, tudod, mi következik!

Meglett a gyűrű. És a király másnap kiméretett hat véka aranyat, hintóban, a saját katonáival kísértette haza.

Igen ám, de ahogy mennek hazafelé, egy tiszt leugrik a lováról, megáll pihenni.

A mezőn felfogott a markában egy tücsköt, s azt mondja neki:

– Na, tudós uram, mondja meg csak, mi van a kezemben!

Megijed a kis suszter. Most mi lesz? Mondja magának:

– Ej, Tücsök, most vagy ám bajban!

A tiszt elérti, ámul egy nagyot, kiengedi markából a tücsköt.