Tél-Istenke szamócája

Olvasási idő: 3 Perc

Falu szélén, domboldalon éldegélt egy rosszcsont asszony. Két virágszál két lánykája, más-más bokor más hajtása. Egyikének, nagyobb lánynak Hófehérke, másikának, kisebb lánynak Virágbimbó volt a neve. Mostohalány volt a nagyobb, úgy is bánt az anyja vele; csak a másik, a kisebbik, ő volt anyja szemefénye. Hófehérke durva vászon kimonóban sürgött-forgott, Virágbimbó talpig selyem viganóban páváskodott. Minden munkát ő végzett el, Hófehérke; minden munkát ő került el, a kisebbje.

Télidő volt, zimankózott, hullott a hó, zuzmarázott. Hó hullása, szálldosása süppedékes, erdőn, mezőn lepedékes. Térdig érőn jártak benne, fujdogált a vihar szele; Szél-Istenke viharosan fütyörészett, Vihar úrfi felhő szélén heverészett. Napkelte volt, Hófehérke kint a konyhán teát forralt, mosogatott; Virágbimbó jó melegben bábuival játszadozott. Megszólal egy kora reggel, Virágbimbó konok fejjel:

– Szamócára éheztem meg, be szeretnék egy-két szemet.

– Kerestetek, lelkem lányom – szól az anya, Hófehérkét odakintről maga elé parancsolja.

– Mit parancsol, édesanyám?

– Szamócára éhezett meg drága lánykám; egy-kettőre, láss utána, teljesedjék vágyódása.

– Édesanyám, télidő van, térdig érő hideg hóban nem terem meg kicsi bokra, nem piroslik a szamóca.

Mérges arccal, nagy haraggal:

– Pusztulj ki a hómezőre, szamócát hozz délidőre, delelőre.

Siet vissza konyhájába, konyhájából falun túlról rét útjára, rét útjáról, út végéről zöld erdőre, térdig érő süppedékes hómezőre. Hófehérke álomszemmel megy, mendegél, hideg a hó, bokán túl ér, fütyöl a szél s amint búsan eltünődik s árva sorsán emésztődik, égből hulló hirtelenbe ott terem egy agg emberke. Vállig omlik havas haja, kristálytiszta ezüstruha csillog rajta, néz a lányra szelíd szemmel, szól hozzája való szívvel, szeretettel:

– Sose búsulj, sose aggódj, balsorsodon sose bánkódj; elvezetlek szép tisztásra, tündérföldi szamócásra.

S előre megy Hóemberke, lába nyomán Hófehérke és eljutnak réten túlra, kertes helyre. Agg apóka egyet tapsol két kezével, ég felé néz imádkozó két szemével.

Villámmódra, villámfürgén pattan elő mennyég felől barna fürtű ifjú legény. Vállig omlik ében haja, csupa smaragd csillog rajta. Ámuldozik Hófehérke, tétovázik s azt se tudja, mi van vele.

– Ne ámuldozz ártatlankám, ne ijedezz földön futó én árvácskám. Én vagyok Tél hónapjának örök-ifjú szellemkéje, fiam meg Nyár hónapjának derűszóró Istenkéje. Megesett a szívem rajtad s felköltöttem téli álmú Nyár-Istenke magzatomat. Friss szamócát, vérpirosat ő szed neked, kis kosárkád színig tele megtöltheted.

Egyet int a szülöttjének, smaragd ruhás Istenkének:

– Érlelj gyorsan szamócákat, édeseket, pirosakat.

Ifjú Isten egyet tapsol két kezével, ég felé néz két szemével s ím egyszerre napfény ragyog kékes égen, hó elolvad mezőn, réten, pára száll fel puha földből, fű, fa sarjad, levél zöldül. Levelet hajt hajlongó ág, virulni kezd ahány virág; nyári szellő lengedezik, százszín lepke ébredezik. Döngicsélnek kis méhecskék, csattogtatnak fülemülék; réten túlról zöld kertecske, friss szamóca bíborodik közepette.

– Szedegessed szamócádat, töltsed tele kosárkádat.

Munkához fog Hófehérke, lába gyors, két keze fürge; mind leszedi szamócáját, teletölti kosárkáját. S indulóban hazafelé, amint nézeg kertje felé, volt két Isten, nincsen egy sem. Ahogy jöttek, úgy mentek el, fű, fa, virág úgy virult el; sötét felhők imbolyognak, hópelyhecskék hulladoznak. Száraz fákon száraz ágak, madárkák mind elvonulnak; nyár helyébe megint tél lett, erdőn, mezőn hó fehérlett.