A megtért farkas

Olvasási idő: 4 Perc

Eugubia[1] nevű városnak tartományába vala egy fene[2] farkas, ki nem csak barmot, de még embert es megmar vala és megeszi vala, úgy, hogy a városból senki nem mer vala kijőni, hanem csak megfegyverködvén; de még így is csak alig óhatja vala magát, hogy meg nem marja vala. Hallá kedig ezt bódogságos Szent Ferencz, és akará az Uristen az ő szolgájának, Ferencznek, szentségét megjelenteni. Jöve be ez városba, Eugubiában, és mikoron ott volna, tudván és látván mindezeket nyilván, könyörülvén az városnak népén, …szerzé[3] ő magába azt, hogy az fene farkasnak ellene az városból kimenne. És immár az városból hogy ki akarna menni, meghallák az polgárok és legottan hozzája jövének és mondának neki: Fráter Ferencz, az városból ki ne menj, mert az gonosz farkas igen sok embereket mart meg; és ha te ki­menendesz, téged ottan megöl. Bódogságos Sz. Ferencz kedig, Krisztusnak hívséges vitéze, szent keresztnek jegyével magát megfegyverködteté és az város kapuján kimene, és nagy bátorsággal mene,[4] az úton, kin egyéb nem szokott vala járni az farkasnak félelmeért.