Ki a legerősebb a világon?

Olvasási idő: 2 Perc Egy kis vöröshangya kibújt a földből. Tél vége volt, de még hó takarta a földeket, és a hangyának fázott a lába. Azt mondta:

– Hó, te erősebb vagy, mint én. Vajon te vagy a legerősebb a világon?

A hó azt felelte:

– Nem, nem én vagyok a legerősebb, a nap erősebb, mint én, mert mihelyt kisüt, én nyomban elolvadok.

A kis vöröshangya elment a naphoz, és így szólt:

– Nap, te erősebb vagy, mint a hó. Te vagy a legerősebb a világon?

De a nap azt felelte:

– Nem, nem én vagyok a legerősebb, a szél erősebb, mint én, mert amikor én világítok, a szél felhőket hajt az arcom elé, és az eltakarja a fényemet.

A kis vöröshangya akkor elment a szélhez, és így szólt hozzá:

– Szél, te erősebb vagy a napnál. Te vagy a legerősebb a világon?

De a szél azt felelte:

– Ó, nem, a ház erősebb, mint én vagyok. Mert nekiütközöm a ház falának, és akkor végem.

A kis vöröshangya elment a házhoz, és megszólította:

– Ház, te erősebb vagy a szélnél. Te vagy a legerősebb a világon?

A ház azt felelte:

– Nem, van nálam erősebb is, az egér erősebb nálam, lyukat rág a falamba, és összedűlök.

A kis vöröshangya elment az egérhez, és azt mondta:

– Egér, te erősebb vagy, mint a ház. Te vagy a legerősebb a világon?

Az egér ezt felelte:

– Ó, nem, nem, a macska erősebb, mint én. A macska elfog és felfal.

A kis vöröshangya elment a macskához, és megkérdezte:

– Macska, te erősebb vagy, mint az egér; van nálad erősebb a világon?

– Ó, nem, nem én vagyok a legerősebb, a bot erősebb nálam, ha megütsz a bottal, akkor végem van.

A kis vöröshangya elment a bothoz, és kérdi tőle:

– Bot, te erősebb vagy, mint a macska; van nálad erősebb is a világon? A bot azt felelte:

– Nem én vagyok a legerősebb, a tűz erősebb nálam. Ha tűzbe dobsz, a tűz elhamvaszt engem.

A kis vöröshangya elment a tűzhöz, és megkérdezte:

– Tűz, te erősebb vagy, mint a bot; van nálad erősebb is a világon?

A tűz azt felelte:

– Nem én vagyok a legerősebb, a víz erősebb nálam; ha vizet öntesz a tűzre, akkor kialszik.

A kis vöröshangya elment a vízhez, és azt kérdezte:

– Víz, te erősebb vagy, mint a tűz; van nálad erősebb is a világon?

Felelte a víz:

– Nem én vagyok a legerősebb a világon, a tehén erősebb nálam. A tehén ugyanis kiissza a vizet.

A kis vöröshangya elment a tehénhez, és azt mondotta:

– Tehén, te erősebb vagy, mint a víz. Van még tenálad erősebb is?

A tehén azt felelte:

– Bizony nem én vagyok a legerősebb, a kőkés erősebb nálam. Ha kőkéssel szíven döfnek, akkor elpusztulok.

A kis vöröshangya elment a kőkéshez, és azt mondta: