Hogyan gúnyolta ki a nyúl a rókát, mikor éppen megtépázva lógott a fán?

Olvasási idő: < 1 Perc

Könnyű szellő támadt, és himbálni kezdte a rókát, amint ott függött a fán. Akkor arra jött a nyúl, és észrevette.

“Ohó! – gondolta. – Ettől most már nyugton lehetek, nemsokára kiadja a lelkét!” És gonosz kárörömet érzett.

Odament a fa alá, és megszólította:

– Ejnye, kedves róka, mit csinálsz te itt?

– Repülni tanulok.

– De miért olyan vörös a bőröd, kedves róka?

– Mert vöröskáposztát ettem.

– De hát mi után töröd magadat ennyire, kedves róka?

– A földi dolgok után.

– És mit kívánnál most leginkább, kedves róka?

– Ej, hát azt, hogy bár te lógnál itt helyettem!

A nyúl jót nevetett magában, és mivel nem volt több kérdeznivalója, hiszen a nyúl elég ostoba állat, hazament és örvendezett, hogy íme, halálos ellensége az utolsókat rúgja. Nemsokára azonban keserűen kellett tapasztalnia, hogy öröme korai és hiábavaló volt.