Hogy osztotta el a paraszt a libákat

Olvasási idő: 2 Perc

Egy szegény parasztnak nem volt már kenyere. Elhatározta, hogy kérni fog az uraságtól. Hogy ne menjen üres kézzel, megfogott egy libát, megsütötte s vitte. Az uraság átvette a libát s ezt mondta a parasztjának: – Köszönöm, te paraszt, ezt a libát, csak azt nem tudom, hogy osztozunk meg majd a libádon. Feleségem, két fiam és két lányom van. Hogy osszuk el úgy a libát, hogy egyik se sértődjék meg?

Feleli a paraszt:

– Én elosztom.

Fogta a kést, levágta a liba fejét s ezt mondta a földesúrnak: – Te vagy a ház feje, tied a fej. – Aztán levágta a hátsó felét s odaadta a feleségnek: – Neked – mondta – itthon kell ülni, vigyázni a házra, tied a püspökfalatja. – Aztán levágta a liba lábát s odaadta a fiúknak: – Nektek – mondta – itt a két láb, hogy apátok útján járhassatok. – A két lánynak odaadta a két szárnyat. – Ti hamar kirepültök a házból, itt van a szárny hozzá. Ami marad, megtartom magamnak. – S elvette a liba törzsét.

Nevetett az úr, s kenyeret és pénzt adott a parasztnak.

Meghallotta egy módosabb paraszt, hogy az úr a szegény parasztot egy libáért kenyérrel és pénzzel jutalmazta, megsütött öt libát s elvitte az úrnak. Azt mondta most az úr: – Köszönöm a libáidat. De hát feleségem, két fiam és két lányom van – hatan vagyunk, hogyan tudjuk elosztani a libákat?

Elkezdett a módos paraszt gondolkozni, de semmit sem tudott kitalálni. Elküldött hát az uraság a szegény parasztért, s meghagyta neki, hogy ő ossza el a libákat. A szegény paraszt a kezébe vett egy libát, odaadta az úrnak s feleségének s ezt mondta: – A libával hárman vagytok. – Egyet odaadott a két fiúnak: – Ti is hárman vagytok. – Egyet a két lánynak: – Ti is hárman vagytok, – s magának megtartott két libát. – Így – mondta – mi is hárman volnánk a libákkal, egyenlő az osztás.

Az úr nevetett, s ismét pénzt és kenyeret adott a szegény parasztnak, a gazdag parasztot pedig elkergette.