Bulka és Milton Vége

Olvasási idő: 2 Perc

Bulka és Milton ugyanabban az időben pusztultak el. Az öreg kozák nem tudott Miltonnal bánni. Ahelyett, hogy csak vadászatra vitte volna magával, elvitte vadkant űzni. Azon az őszön egy két-esztendős, hegyes-agyaras kan felhasította. Senki sem tudta bevarrni a sebet és Milton elpusztult.

Bulka sem élt sokat azután, hogy a raboktól megszabadult. Megmenekülése után nemsokára elvesztette a kedvét s mindent megnyalt, ami eléje került. Nyalogatta a kezem, de nem úgy, mint régen, mikor hízelkedett. Sokáig nyalt és erősen odanyomta a nyelvét, aztán oda-odakapott a fogával. Bizonyosan azt parancsolta neki valami, hogy marjon, de nem akart megharapni. Azontúl nem adtam oda neki a kezem. Akkor elkezdte nyalni a csizmámat vagy az asztal lábát, majd meg beléjük harapott. Ez két napig tartott, a harmadikon elveszett, senki sem látta, senki sem hallott róla.

El nem lophatták, el sem szökhetett tőlem; hat héttel azután tűnt el, hogy a farkas beleharapott. Tehát az a farkas valóban veszett volt. Bulka bizonyosan dühöngeni kezdett és elment a háztól. Az történt vele, amit “nyálcsorgatásnak” hívnak vadásznyelven. Azt mondják, úgy jelentkezik a veszettség, hogy a veszett állat torkában görcsök keletkeznek. A veszett állatok inni szeretnének és nem tudnak inni, mert a víztől a görcsök csak megerősödnek. Akkor a fájdalomtól és szomjúságtól megvadulnak és elkezdenek marni. Bizonyosan Bulkának is ilyen kezdődő görcsei voltak, amikor a kezemet, s az asztal lábát nyalogatta s harapdálni kezdte.

Mindenfelé jártam a környéken s kérdezgettem, nem látták-e Bulkát, de nem sikerült megtudnom, hova lett és merre pusztulhatott el. Ha futva kóborolt és harapott volna, mint a veszett kutyák, hírt hallottam volna róla. De bizonyosan elrohant valahova a sűrűségbe s ott egyedül múlt ki. A vadászok azt mondják, hogy amikor “nyálcsorgató” lesz az okos kutyából, elfut a mezőre és ott ottan füvet keres, amilyenre szüksége van, ott hempereg a harmatban s magától meggyógyul. Az bizonyos, hogy Bulka nem tudott meggyógyulni. Nem tért vissza soha, elpusztult valahol.