Buborék

Olvasási idő: 2 Perc

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy gazda, akinek egyetlen egy fia volt. Még járni is lusta volt, nagyon lusta. Már felnőtt az a fiú, de semmit sem csinált.

– No, fiam, most hogyan fogsz élni, ha semmit sem csinálsz?

– Szakmát akarok tanulni.

– És milyen szakmát?

A fiú elgondolkodott:

– Talán kovácsmesterséget.

– No, rendben van

Az apa elment, keresett egy jó kovácsot, akivel megegyezett, hogy kitanítja a fiát, ki is fizette. És amikor hazament, így szólt a fiához:

– Gyermekem, készülj, elviszlek mesterséget tanulni.

Elvitte a kovácshoz. És mondta az apa a kovácsnak:

– Tudod, az én fiam semmit sem csinál – csak nézni fogja, hogy mit csinálsz, úgy fog tanulni, de dolgozni semmit sem fog.