Buborék

Olvasási idő: 2 Perc Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy gazda, akinek egyetlen egy fia volt. Még járni is lusta volt, nagyon lusta. Már felnőtt az a fiú, de semmit sem csinált.

– No, fiam, most hogyan fogsz élni, ha semmit sem csinálsz?

– Szakmát akarok tanulni.

– És milyen szakmát?

A fiú elgondolkodott:

– Talán kovácsmesterséget.

– No, rendben van

Az apa elment, keresett egy jó kovácsot, akivel megegyezett, hogy kitanítja a fiát, ki is fizette. És amikor hazament, így szólt a fiához:

– Gyermekem, készülj, elviszlek mesterséget tanulni.

Elvitte a kovácshoz. És mondta az apa a kovácsnak:

– Tudod, az én fiam semmit sem csinál – csak nézni fogja, hogy mit csinálsz, úgy fog tanulni, de dolgozni semmit sem fog.

– Rendben – egyezett bele a kovács.

Font az apa egy kosarat, felakasztotta a kovácsműhelyben és beleültette a fiát abba a kosárba. A kovács dolgozott, a gyerek pedig a kosárból nézte. Nézte, egyre csak nézte, és így telt a tanulásra kiszabott idő. Amikor letelt az egész idő, így szólt a fiú:

– Most már tudni fogom.

Ekkor hazament az apjához.

– Most szerszámokra van szükségem, és dolgozni fogok.

Elment a városba, megvett minden, a kovács számára szükséges szerszámot, és vett vasat is. Ekkor az apja e szavakkal fordult hozzá:

– Fiacskám, legelőször ekevasra lesz szükségem.

– Jól van, csinálok ekevasat.

És elkezdett dolgozni. Felhevítette a vasat, majd kalapálta, verte, kalapálta – a vas meg égett. Sok elégett, alig maradt belőle.

– Tudod, apa, ebből nem jön ki ekevas.

– Hát mi jön ki?

– No, mire lesz elég? Egy fejszére. Egy nagy fejszére!

– Jól van, gyermekem, csinálj egy fejszét! Szükségem van rá. Csinálj fejszét!

Nekiállt fejszét csinálni. Dolgozott rajta, dolgozott, de a vas csak égett, egyre égett. Már sok elégett, csak kevés maradt.

– Tudod, apa, ebből nem jön ki fejsze. Csak egy balta.

– Rendben van, gyermekem, csinálj egy baltát!

Nekiállt csinálni egy baltát. Dolgozott, dolgozott. De most is elégett a vas. Már a baltára sem elég.

– No, most mire elég?

– Nem tudom. Talán egy kalapácsra.

– Rendben van, gyermekem, csinálj akkor egy kalapácsot!

Csinálta a kalapácsot, de az sem jött ki.

– No, akkor mi jön ki belőle?

– Kés.

– Rendben van, gyermekem, csinálj akkor egy kést!

Csinálta, csinálta, de az sem jött ki.

– No, akkor mi jön ki belőle?

– Egy szeg!

– No, csinálj akkor egy szeget!

Tovább verte, kalapálta a vasat, hevítette. Beledobta a vízbe, a vas sisteregni kezdett. – Nézd csak, apa, kijött belőle egy buborék!