Az okos leány

Olvasási idő: 5 Perc

Volt egyszer két testvér, az egyiknek hét fia volt, a másiknak hét leánya. Ha a hét fiú apja találkozott a testvérével, mindig gúnyolódott, csúfondároskodott.

– Hej, testvér, – mondogatta neki – neked hét virágcsereped van, nekem pedig hét kardom!

Szörnyen bosszankodott emiatt a hét leány apja, s valahányszor hazament, mindig igen szomorú, mindig igen bosszús volt. Egyszer aztán a legkisebbik leánya, aki csudaszép volt s amellett igen okos, igen ravasz volt, megkérdezte az apját:

– Édesapám, miért olyan szomorú mindig?

– Ó, leányom, ne is kérdezd, – mondotta az apja – az én testvérem, valahányszor találkozunk, mindig csúfolódik velem. Mert hogy neki hét fia van, nekem meg hét leányom, folyton azt mondja: – Hej testvér, testvér, neked hét virágcsereped van, nekem pedig hét kardom.