Az aranyhajú királyleány

Olvasási idő: 2 Perc

Volt egyszer Indiában egy aranyhajú királyleány, annak volt egy gonosz mostohája. A mostoha gyűlölte az aranyhajú mostohaleányt, s rávette a királyt, vitesse egy pusztaságba, ötödnapra visszatért a királyleány az apjához, oroszlánon lovagolva.

Akkor a mostoha rávette a királyt, vitesse el a királyleányt vad hegyekbe, ahol csak keselyűk élnek. Negyednapon a keselyűk hazahozták.

Akkor a mostoha elvitette a leányt távoli szigetre, tenger közepébe. Meglátták a halászok az aranyhajú királyleányt, s hatodnapra visszavitték a királyhoz.

Akkor a mostoha megparancsolta, hogy mély kutat ássanak az udvarában, abba lebocsátotta az aranyhajú királyleányt, s betemette földdel.

Hat nap múlva ott, ahol a királyleányt kútba eresztették, fény ragyogott ki a földből, s mikor a helyét a király felásatta, megtalálták ott az aranyhajú királyleányt.

Akkor a mostoha kivájatott egy eperfa-rönköt, belezárta a királyleányt s kitette a tenger-vízre.

Kilencedik napon elvitte az ár az aranyhajú királyleányt japán földig, ott kiszedték a rönkjéből a japánok. Élt az aranyhajú királyleány.

De mihelyt a partra lépett, meghalt; selyemhernyó lett belőle.

A selyemhernyó felmászott egy eperfára, s a levelét enni kezdte. De amikor megnőtt, holttá tette magát; nem evett, nem mozdult.

Ötödnapon, abban az órában, mikor az oroszlán elvitte a leányt a pusztaságból, feléledt a hernyó s ismét enni kezdett.

Amikor a selyemhernyó újra megnőtt, meghalt újra, s negyednapon, abban az órában, mikor a keselyűk elhozták a királyleányt, megelevenedett és újra enni kezdett.

S meghalt újra, s abban az órában, mikor a királyleány megjött a ladikon, újra eleven lett.

S meghalt újra, már negyedszer, s hatodnapon, abban az időben, mikor a királyleányt kiásták a kútból, eleven lett újra.

S megint meghalt, utoljára, s kilencedik napon, abban az órában, mikor a királyleány Japánban kikötött, megelevenedett az arany selyembáb is. Aranybábból lepke szállt ki, petét rakott, s a petékből selyemhernyók lettek, s elszaporodtak Japánban. Ötször merül ez a hernyó mély álomba, s ötször fel is éled.

A japánok sok selyemhernyót tenyésztenek, sok selymet gyártanak; a hernyó első álmát oroszlán-álomnak, a másodikat keselyű-álomnak, a harmadikat ladik-álomnak, a negyediket udvar-álomnak, az ötödiket meg kút-álomnak hívják.