Árva lány és édes lány

Olvasási idő: 4 Perc

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy árva lány, akinek egy rossz gazdaasszonynál kellett szolgálni. Szegényke, akárhogyan is akarta, csak nem tudott a gazdasszony kedvében járni. Egyszer megparancsolta neki, hogy a kút szélén fonjon egy fonalat. Amint ott font, akarat­lanul meglökte a rokkát és az beleesett a kútba. Nem volt mit tenni, el kellett mennie a gazd­asszonyhoz, hogy elpanaszolja neki, hogy véletlenül mi történt. A gazdasszony azonban mind­járt félbeszakította:

„Mindent összevissza beszélsz, szándékosan tetted. Azonnal ugorj le a kútba a fonálért, egyébként verést kapsz.”

Az árva lány sírva a kúthoz ment, és lesz, ami lesz, életben marad, vagy nem, beleugrott. De csoda történt! A kúton át egy zöld mezőre ugrott. Azon a réten egy kanász legeltette a disznait.