A sündisznó és a nyúl

Olvasási idő: 2 Perc

A nyúl találkozott a sündisznóval s azt mondta neki:

– Rendes állat volnál, te sün, csakhogy görbe a lábad s egymásba akad.

Megharagudott a sün s így szólt:

– Miért csúfolkodol? Az én görbe lábam sebesebben fut ám, mint a te egyenes lábad. Most egy kicsit hazamegyek, aztán fussunk versenyt!

Hazament a sün és azt mondta a feleségének:

– Fogadtam a nyúllal: versenyt futok vele.

Azt mondja a sün-feleség:

– Úgy látszik, elment az eszed! Hogy futnál versenyt a nyúllal? Neki gyors a lába, neked suta, görbe.

Feleli rá a sün:

– Neki gyors a lába, de nekem az eszem gyorsabb. Te csináld azt, amit parancsolok. Menjünk a mezőre.

Megindultak a felszántott mezőn a nyúlhoz; mondja a sün a feleségének:

– Bújj meg itt a barázdának ebben a végében, mi pedig a nyúllal a másik végétől erre futunk; mikor ő megiramodik, én visszafordulok, s ha eléri futva a barázda végét, ahol te állsz, bújj elő és ezt mondd: “Már régóta várok.” Nem tud megkülönböztetni minket – azt gondolja, hogy én vagyok.

A sün felesége megbújt a barázda végén, a sün meg a nyúllal futásnak eredt a barázda túlsó vége felől.

Mihelyt futni kezdett a nyúl, visszafordult a sün s meglapult a barázdában. A nyúl elvágtatott a barázda túlsó végére: hát láss csudát! – már ott ül s vár a sün. Meglátja a nyulat s azt kiáltja neki:

– Már régóta várok!

A nyúl nem tudta a sünt a feleségétől megkülönböztetni s eltűnődött rajta: “Mi a manó? Hogy tudott ez a sün megelőzni engem?”

– No – biztatta – gyerünk, fussunk még egy versenyt!

– Gyerünk!

A nyúl rohant vissza, átfutott a másik végére, hát láss csudát! – ott van a sün s ilyen szóval várja:

– Ej, barátom, te csak most jössz, én már rég itt vagyok!

“Mi a manó! – tűnődik el a nyúl. – Bármilyen gyorsan futottam, mégis megelőzött!”

– No, fussunk még egyet, most már nem fogsz megelőzni engem.

– Fussunk, no!

Vágtatott a nyúl lélekszakadva: hát láss csudát! – a sün ott ül már és várja.

S addig futott a nyúl végtől végig, amíg kimerült egészen. S végül megadta magát s ezt mondta: “Többet soha nem fogadok.”