A róka szánkója

Olvasási idő: 3 Perc Az apó a gyeplőt húzta, az anyó a cipót gyúrta. Apó így szólt anyóhoz:

– Anyó, anyó, tedd fel a cipót a kemence szélére, hadd hűljön ki!

Az anyó nem tette. Az apó megint mondja:

– Anyó, anyó, tedd ki a cipót az ablakba, hadd hűljön ki!

Az anyó nem tette.

– Anyó, anyó, tedd a cipót a küszöbre, hadd hűljön ki!

Az anyó odatette. A cipó, hopp, felugrott és gurulva útra kelt. Az anyó felkapta a piszkavasat, az apó a gyeplőt, és kergették, kergették, de utol nem érték. A cipó gurul, gurul, találkozik egy nővel, aki mos. Mondja neki:

Kergetett az apó, kergetett az anyó. Kergessél te is, ruhamosó! A nő felkapja a sulykolót és rajta, kergeti, kergeti, de utol nem éri. Találkozott a cipó egy szántóvetővel, mondja neki:

Kergetett az apó, kergetett az anyó. Kergetett a ruhamosó! Kergessél te is, szántóvető!

No, rajta, kergeti a szántóvető, kergeti, de utol nem éri. Találkozott a cipó egy kocsissal, mondja neki:

Kergetett az apó, kergetett az anyó, Kergetett a ruhamosó, Kergetett a szántóvető, Kergessél te is, kocsis!

Gyorsan szaladt utána a kocsis, kergette, kergette, de utol nem érte. Találkozott a cipó egy rókával, aki az út szélén üldögélt, mondta neki:

Kergetett az apó, kergetett az anyó, Kergetett a ruhamosó, Kergetett a szántóvető, Kergetett a kocsis, Kergessél te is, róka koma!

A róka kérdi:

– Mit mondtál? Az egyik fülemre rosszul hallok, az egyik szememmel rosszul látok. Gyere közelebb!

A cipó közelebb is ment. A róka, hopp, elkapta, kiharapta a belét, megint leragasztotta, és ment tovább.

Nem messze pásztorok legeltették a nyájat. A róka odamegy hozzájuk, kérdi:

– Nem cserélitek ki a cipót egy kisbárányra?

A pásztorok így felelnek:

– Kicseréljük.

És kicserélték az egyik bárányt a cipóra. A róka bement az erdőbe és mondja:

Görbe fa szántalpaknak, Egyenes fa ülőkének!

És lett is az egyik fából szánkó. Ekkor a róka befogja a szánkóba a bárányt és mondja:

Hipp-hopp, elcseréltem A cipómat egy bárányért.

És megy a szánkóval, siklik a szánkója. Egyszercsak látja, hogy jön vele szemben a farkas, aki mondja:

– Róka koma, vigyél el engem is!

– Hogy összetörd a szánkómat?

– Nem, nem töröm össze! Vidd el legalább az egyik lábamat!

– Tedd fel! – mondja a róka.

A farkas feltette az egyik lábát. Majd megint kéri:

– Vidd el a másikat is!

– Hogy összetörd a szánkómat?

– Nem, nem töröm össze!

– Tedd fel!

Miután feltette a második lábát, kérte, hogy vigye el a harmadikat is. Amikor a róka megtette, a farkas megkérte, hogy vigye el a negyediket is.

A szánkó recsegni-ropogni kezdett. A farkas siránkozni kezdett, hogy a farkát a földön húzza. A róka megharagudott és így szólt:

– Tedd fel a farkadat, és ülj fel egészen, te haszontalan!

A farkas felmászott és kényelmesen elhelyezkedett. És ekkor riccs-reccs, dirr-durr, a szánkó összetört.