A róka, medve és a szegény ember

Olvasási idő: 2 Perc

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést, makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajjon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.

– No még ilyet sem láttam életemben – mondja a szegény ember és olyan jóízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.

– Ejnye veszett hordta embere, hogy mersz te rajtam kacagni?! – rivallott reá a medve. – No azért meglakolsz, tehenestül együtt megeszlek.

A szegény ember bezzeg most már nem kacagott. Nagyon kérte a medvét, hogy legalább estig ne egye meg. Addig felszántja a földjét, szegény háza-népe hogy ne maradjon kenyér nélkűl.