A róka cseréi

Olvasási idő: 6 Perc

Ment, mendegélt egyszer egy róka, a hóna alatt egy pár bocskort vitt. Este bement egy gazda­ságba.

– Asszony, eressz be engem éjszakára!

A nő beeresztette. Látja, hogy a rókának bocskora van.

– Hová tegyem a bocskort?

– A bocskort jó helyre kell tenni – mondja az asszony. – Told be a pad alá!

– Nem tolom be a pad alá, a kemence alá teszem, hogy a gyerekek ne húzzák ki a pad alól.

Éjjel a róka felkelt, összetépte a bocskort, és szétszórta a gyékényszálakat; majd visszament a házba, és ismét lefeküdt. Reggel felkelt, megy ide-oda. Behajolt a kemence alá:

– Hol van az én kis bocskorom? Gyertek gyerekek, vegyétek elő a kemence alól!