A nagy erősek

Olvasási idő: 2 Perc Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy férfi, akinek volt egy fia. A fiú olyan erős volt, hogy az egész környéken nem talált senkit, akivel össze tudta volna mérni az erejét. Ezért úgy döntött, hogy a másik járásban kell keresni ellenfelet. Elment egyik nap, elment másik nap, de sehol senkit sem talált. Végül bement egy házba, ahol egy öregasszony két szakajtónyi lepényt sütött.

„Fiam, merre jársz itt?” kérdezte a legényt.

„Ellenfelet keresek, hogy megbirkózhassam.”

„No, amikor megjön a két fiam, akkor birkózhattok.”

Az öregasszony megsütött még egy szakajtónyi lepényt, és várta a fiait. Egy idő múlva mind­ketten megjöttek, mindegyiknél egy-egy szarvas volt a hóna alatt és egy-egy őz a kisujján. Az anyjuk eléjük tett egy-egy szakajtónyi lepényt és a harmadik szakajtóhoz hívja vendéget. Jóízűen elfogyasztották az összes lepényt és kiittak fél-félhordónyi sört.

A vendég azonban ezalatt nem tudta megenni az összes lepényt és kiinni az egész sört. Ezt látva a legényeknek elment a kedvük, és úgy döntöttek, hogy inkább reggel fognak birkózni.

Az öregasszony az egyik fiának az egyik ajtó mellett, a másiknak a másik ajtó mellett ágya­zott meg, a vendégnek pedig a szoba közepén. Éjjel az egyik fiú tüsszentett, de olyan hatal­masat, hogy ettől a vendég elrepült a szoba közepéről a másik ajtóig, pont a másik fiúra.

Ekkor az a fiú is tüsszentett, és a vendég visszarepült az első fiúhoz, és ez így ment egész éjjel, úgy repkedett, mint egy tollpihe. Reggel őneki ment el a kedve a birkózástól, mindjárt elszaladt, de a legények észrevették és szaladtak utána. Szerencsére a szegény összefutott egy férfivel, aki a vállán hatalmas gerendát cipelt, és a legény megkérte, hogy mentse meg az üldözőitől. A férfi ledobta a válláról a gerendát, elkapta a legényeket, bedugta egyiket a nadrágja egyik, a másikat a nadrágja másik zsebébe és így szólt: „No, most eredj tovább, míg a zsebemben vannak. Amikor már nem foglak látni, kieresztem mindkettőt!” Otthon a fiú csodálkozva mesélte: „No, még ilyet! Én erős vagyok, de elmentem, míg nem találtam olyanokat, akiknek a kisujjuk is erősebb nálam. Ez a kettő erős volt, míg nem akadt egy harmadik, még erősebb!”