A kislány és a gombák

Olvasási idő: < 1 Perc

Igaz történet

Két kislány gombás kosarakkal ment hazafelé. Vasúti sínpáron kellett áthaladniuk. Azt hitték, messze van még a vonat, felkapaszkodtak a töltésre s át akartak menni a síneken. Hirtelen meghallották a mozdony zúgását. A nagyobbik leány visszafutott, de a kisebbik a síneken futott keresztül.

Az idősebbik ezt kiáltotta húgának: – Ne fordulj vissza!

De a mozdony már olyan közel volt s olyan erősen zúgott, hogy a kisebbik lány nem hallotta a kiáltást; azt hitte, arra biztatja, hogy visszaforduljon. Visszafutott a sínek közé, de megbotlott, elejtette a kosarat s elkezdte a gombát szedegetni a földről.

A mozdony már egészen közel volt, a mozdonyvezető a lehető legélesebb füttyel jelezte a veszélyt.

A nagyobbik leány odakiáltott: – Dobd el a gombát! – De húga úgy értette, hogy a gombák összeszedésére biztatja s ott mászkált még a töltésen.

A vezető nem tudta lefékezni a mozdonyt. Még egy teljes erejű füttyjelt adott s száguldva közeledett a kislányhoz.

A nagyobbik leány sírt és kiáltozott. Minden utas kitekintett a kocsik ablakán, a kalauz pedig a vonat végére futott, hogy lássa, mi történhetett a kislánnyal.

Amikor a vonat elhaladt, valamennyien látták, hogy a lányka ott fekszik lehajtott fejjel a sínek között s meg sem mozdul.

Mikor pedig a vonat már messze robogott, a kislány felemelte fejét, felugrott, összeszedte a gombákat s odafutott a nénjéhez.